Z KART HISTORII


 
 
Kaplica pw. Św. Brata Alberta w Kołkówce


Kościółek Jana Chrzciciela

  15 sierpnia 1986r. Pan Andrzej Gomułka z Kołkówki aktem notarialnym przekazał nieodpłatnie działkę o pow. 0,12 ha pod budowę budynku katechetycznego.
  W tym czasie proboszczem był Ks. Andrzej Iżyk. Jesienią 1986r. na działce ustawiono duży krzyż i poświęcono ten plac budowy. Powstał komitet budowy, przewodniczącym komitetu został Bolesław Martyka z Kołkówki. Odpowiedzialnymi i budowniczymi byli dwaj bracia z Olszyn Mieczysław i Alfred Tumanowie. Budowa trwała blisko 4 lata od 1988 do 1991r. W związku ze zmianą ustroju religia wróciła do szkół. Po odejściu Ks. Iżyka nowym proboszczem został Ks. Maciuszek. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do ówczesnego proboszcza, aby ten budynek przystosować do odprawiania nabożeństw w niedziele i święta. Pierwsza Msza święta została odprawiona w pierwszy piątek grudnia 1991r. Siostry ze zgromadzenia Św. Brata Alberta pochodzące z Kołkówki zaproponowały, aby ten budynek poświęcić Św. Bratu Albertowi. Postarały się o relikwie, które w dniu 17 maja 1994r. wręczył Ks. K. Trybule i przedstawicielom parafii Jego Eminencja Kardynał Macharski.
  W dniu 12 czerwca uroczystej procesji z kościoła parafialnego przyniesiono je do kaplicy w Kołkówce. W miarę możliwości mieszkańcy dbają o wyposażenie i zewnętrzny wygląd aby służyła Bogu i ludziom. W roku 2005 podłogi wyłożono płytkami i pomalowano ściany . W 2006 roku zakupiono tabernakulum, duży krzyż, obraz olejny patrona Św. Brata Alberta, wieczną lampkę, figurę Matki Boskiej, obraz "Jezu ufam Tobie" i portret Jana Pawła II, gong, sygnaturki. W tym samym roku urządzono także mini parking i chodnik.

 
       
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008