Z KART HISTORII


 
 
Kościółek Jana Chrzciciela


  Kościół pomocniczy jednonawowy, konstrukcji zrębowej, wzniesiony pod koniec XV wieku należy do najstarszych drewnianych kościołów Małopolski. Stoi na wierzchowinie, gdzie prawdopodobnie znajdowała się pierwsza osada Nemsyno, na której gruntach w połowie XIV wieku ponownie lokowano Rzepiennik [Biskupi] jako wieś kościelną.
Kościółek jest pokryty gontami. W niskiej wieży z nadwieszoną izbicą znajduje się dzwon. Występują charakterystyczne dla gotyckiego budownictwa drewnianego portale z nadprożami w kształcie ,,oślego grzbietu". Wnętrze kościółka nakryte stropem płaskim.
Z dawnej polichromii zachowały się jedynie fragmenty pod chórem.
W kościółku znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w. z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1719r. Ponadto tryptyk gotycko-renesansowy z XVI wieku ze scenami z życia św. Mikołaja i Męki Pańskiej oraz barokowy ołtarz boczny z XVII w. z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela. Na uwagę zasługują obrazy, w tym Ukrzyżowanie Miletynskie oraz rzeźby z różnych epok.
  Piękno architektury kościołów można podziwiać również nocą dzięki zewnętrznej iluminacji.

 
       
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008