lo
   

ŚLUBOWALI PRZED BOGIEM

WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ - w 2023

 
 
Lp.
Imię i nazwisko

Data ślubu

1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
11
   
12
   
13
   
14
   
15
   
16
   
17
   
18
   
19
   
20
   
21
   
22
   
23
   
24
   
25
   
     
     
     
 
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące ślubów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:


Ogólne informacje dla narzeczonych:


1. Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć katolicy wierzący i praktykujący. W związek małżeński mogą wejść osoby płci przeciwnej, stanu wolnego pragnące zawrzeć sakrament małżeństwa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego: trwałe, wyłączne i wierne.


2. Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być osoby:
- dorosłe - posiadające dowód osobisty (potrzebny podczas ślubu)
- bierzmowane
- wierzące i praktykujące (przystępują w czasie ślubu do komunii św.)
- świadkami sakramentu małżeństwa nie mogą być osoby niepraktykujące, żyjące w konkubinacie lub innej wiary.
- Zapraszając na ślub - prośmy naszych wierzących gości, aby uczestniczyli w całej mszy św. i w intencji nowożeńców przyjęli Komunię św.


W celu zawarcia sakramentu małżeństwa należy:


1. Zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed dniem ślubu.
2. Mieć ukończone 18 lat i dowód osobisty.
3. Posiadać aktualną metrykę chrztu - dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią ślubu.
- Metryka do ślubu jest ważna tylko 6 miesięcy.
- Na metryce musi być odnotowany sakrament bierzmowania.
- Pomiędzy metryką a dowodem tożsamości nie może być rozbieżności w nazwisku, imionach czy datach. Rozbieżności należy wyjaśnić i usunąć w parafii wydającej metrykę chrztu.
4. Świadectwo katechezy przedślubnej (Kurs przedmałżeński)
5. Na drugie spotkanie należy dostarczyć dokumenty z USC - do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
6. Osoba z poza parafii prosi o zapowiedzi do parafii swego zamieszkania.
7. Narzeczeni po pierwszej rozmowie udają się do Poradni Rodzinnej na trzy spotkania oraz odprawiają Dzień skupienia dla narzeczonych .
8. Filmować uroczystość i zdjęcia może wykonać tylko jeden fotograf uprawniony (posiadający dokument z Kurii diecezjalnej) - po wcześniejszym zgłoszeniu się w zakrystii.


Uwaga:
1. Spraw przedmałżeńskich nie zgłasza się drogą telefoniczną ani listowną, ale wyłącznie osobiście w godzinach urzędowania Kancelarii parafialnej.
2. Osoby po rozwodzie cywilnym, wdowcy lub wdowy, osoby po unieważnionym małżeństwie - dostarczają dodatkowo dokumenty stwierdzające stan wolny.
         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008