,
   

ZWIˇZEK MAŁŻEŃSKI MAJˇ ZAMIAR ZAWRZEĆ NASTĘPUJˇCE OSOBY:


Data umieszcz.
Narzeczony
Narzeczona
11.02

Kamil R±pała     zam. Olszyny

Patrycja Stolarczyk    zam. Rzepiennik Biskupi

11.02

Mirosław Mazgaj zam. Jastrzębia

Wioletta Kachniarz  zam. Rzepiennik Strzyżewski

11.02

Sławomir Łazarek zam. Siedliska Tuchowskie

Weronika Kiełtyka  zam. Rzepiennik Strzyżewski

11.02

Adam Kiełtyka  zam. Rzepiennik Biskupi

Paulina Liana  zam. Sitnica

04.03

Marcin Duran  zam. Rzepiennik Biskupi

Marlena B±k   zam. Ołpiny

04.04

Dominik Piekarz  zam. Rzepiennik Biskupi

Paulian Augustyn   zam. Ropa

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

* Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotycz±ce zapowiedzi przed¶lubnych zawarte na stronie Parafii  pw. Wniebowzięcia w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgod± osób, których dane dotycz±.

 

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008